Destruida la carretera Tepa-Tototlán

La carretera se desgajó.

Anuncios